در این صفحه قصد دارم جهت سهولت دسترسی دوستان سبز به سایتهای فیلتر شده نرم افزار های فیلتر شکن را قرار دهم .هر از چند گاهی سر بزنید اگر چیز جدیدی پیدا کنم قرار میدهم

موفق باشید

اولترا 9.5

اواترا 9.5 فایل اجرایی

سایت های فیلتر شکن:

http://www.madspot.info/  (جواب میده!!)

Advertisements