روزنامهٔ گاردین: مجتبی‌ خامنه‌ای پسر دوم خامنه‌ای یکی‌ از عناصر و آمران اصلی‌ برخوردها و سرکوبهاو بازداشتهای اخیر است. مجتبی‌ ازحامیان احمدی‌نژاد، و دارای سابقه متقأعد کردن پدرش در حمایت از دادن پست شهرداری به احمدی‌نژاد در سالهای گذشته است. مجتبی‌ بسیار از پدر تندرو تر ارزیابی شده است و در واقع کلید اصلی‌ دسترسی‌ به خامنه‌ای است. بنابر گفته کارشناسان، خامنه‌ای که ۷۰ ساله است در حال محکم کردن موقعیت پسرش مجتبی‌ برای جانشینی است، این در حالی‌ است که قاعدتا تصمیم گیری در مورد مقام و پست رهبری باید توسط مجلس خبرگان باشد که ریاستش بر عهدهٔ رفسنجانی است. شواهد حاکی از این است که خامنه‌ای اخیرا و به صورت روزافزون با عنوان و لقب “علی‌ زمان” نام برده شده است، که خود نکته‌ای در خور توجه است چرا که علی‌ نام امام اول شیعیان هست که پسرش حسن (مجتبی‌) را جانشین خود کرد. این نظر و تفسیر را دکتر علی‌ انصاری یک تحلیلگر ایرانی‌ نیز تائید می‌کند و می‌‌افزاید: خامنه‌ای در حال محکم کردن موقعیت مجتبی‌ به عنوان جانشین است حتا اگر این نقشه قرار باشد در آینده اجرا شود.

مسدود شدن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارا یی‌های ایران در بریتانیا رو خوندید که البته در میان خبرهای داغ این روز‌ها توجه زیادی به ان نشد، حال آن چه در زیر میخوانید پشت پرده این خبر و علت اصلی‌ عصبانیت خامنه‌ای از دولت انگلیس و احضار سفیر ایران به وزارت خارجه دولت بریتانیا می‌باشد.

حساب بانکی‌ به نام مجتبی خامنه‌ای پسر رهبر انقلاب ، در یکی‌ از بانک‌های لندن به مبلغ ۱ میلیارد ششصد میلیون دلار وجود داشت که با پیگیر‌های تعدادی از ایرانیان و فشار زیاد به دولت انگلیس مبنی بر اینکه این پول متعلق به مردم ایران است و باید توقیف شود از یک ماه پیش شروع شد. و دولت انگلیس بخاطر روابط اقتصادی با خانواده خامنه‌ای تمایل به توقیف این پول را نداشت که عده ای موفق شدند با اقدام‌های قانونی کار را روز ۲۳ خرداد به اتمام برسانند. این پول هم اکنون به نام ملت ایران بلوکه شده .

در ضمن تعداد زیادی از وابستگان به بیت رهبری یا اشخاص حقیقی نزدیک به آقای خامنه‌ای میلیاردها دلار به اسامی مختلف در بانک‌های کشورهای اروپایی‌ حساب دارند ..از جمله می‌توان در بانکی‌ در آلمان مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به نام مجتبی‌ تهرانی‌ و یا ۷۴۰ میلیون دلار به نام فردی به اسم شوجونی و غیره اشاره کرد…که از این پس اطلاع رسانی خواهد شد ،

گفتنی است تلاشها برای توقیف کل این پولها که بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار می‌باشد و توسط فروش نفت به دست آمده است ادامه دارد و در حال پیگیری است.

عصبانیت آقای خامنه‌ای از دولت انگلیس صرفاً به خاطر توقیف پول پسرشان می‌باشد ،حتی سفارت ایران در لندن بارها با مسئولین انگلیس در این بار مذاکره کرده‌اند که با اقدامات قانونی عده ای دولت انگلیس نمیتوانست کمکی‌ به آقای خامنه‌ای کند.در ضمن دولت انگلیس برای اینکه اسامی افشا نشود ،اقدام به رایزنی و حل موضوع اسم مجتبی خامنه‌ای به شدت در حال فعالیت است.

مجتبی خامنه ای

Advertisements