عکس‌ها و نکاتی در مورد دیوارنویسی، مواد لازم، … ما با دیوارنویسی بدنبال سرنگونی حکومت نیستیم، برای دل خودمون می‌نویسیم که سکوت نکرده باشیم، که امیدوار باشیم و دیگران رو هم امیدوار کنیم به …

دیوار نویسی

Advertisements