فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

ناصر خیرالهی از اعدام شدگان روزهای اخیر است

بنابه گزارشات رسیده از زندان اوین ، زندانی ناصر خیرالهی روز چهارشنبه در زندان اوین اعدام شد.
ناصر خیرالهی 49 ساله و از زندانیانی بود که در سال 1382 دستگیر شد و تا روز اعدامش در زندانهای مختلف جمله آگاهی اصفهان،حفاظت و اطلاعات قوۀ قضائیه،زندان اصفهان و زندان اوین و زندان گوهردشت کرج بسر برد
آقای خیرالهی روز سه شنبه 9 تیرماه از بند 4 زندان گوهردشت کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام انتقال داده شد و روز چهارشنبه همراه با 5 زندانی دیگر به دار آویخته شد.
بنابه گفته شاهدان عینی و خانواده اش هنگامی که او را به سوی طناب دار می بردند دائم شعار مرگ بر خامنه ای سر میداد. او با روحیه ای بسیار قوی بالای طناب دار رفت .
جسد وی به خانواده اش تحویل داده شد و در قطعۀ 256 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
لازم به یادآوری است و بنابه گفتۀ خانواده اش که او با ارگانهای اطلاعاتی رژیم همکاری می کرد ولی وقتی که به جنایتهای آنها پی برد از همکاری با آنها سر باز زد و اقدام به افشای جنایتهای آنها پرداخت که در سال 1382 دستگیر و در زندان مختلف بسر برد.
گزارشات تایید نشده ای وجود دارد که برای ایجاد رعب و وحشت رژیم قصد دارد در روزهای آینده تعداد زیادی را اعدام کند.
علی خامنه ای ولی فقیه رژیم پس از قیام اخیر مردم ایران برای ایجاد فضای رعب و وحشت به شاهرودی رئیس قوۀ قضائیه دستور داده است که موجی از اعدامها را در ایران پیش ببرد که ما در روزهای اخیر شاهد تعدادی از آنها بودیم.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به موج اعدامهای در پیش و بخصوص اعدام جوانان دستگیر شدۀ اخیر هشدار جدی میدهد. برای پیشگیری از اعدامهای گسترده در پیش رو از مراجع بین المللی و دبیر کل سازمان ملل خواستار ارجاع پروندۀ این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل است.

15 تیر 1388 برابر با 6 ژولای 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

Advertisements