سناتور جمهوریخواه جان مک کین در پیام رسانه ای هفتگی جمهوریخواهان، به مناسبت دویست و سی و سومین سالگرد روز استقلال آمریکا، بخش عمده ای را به ایران اختصاص داده است:

«امروز، ما در کنار میلیون ها ایرانی می ایستیم که شجاعانه در برابر باتون، زندان، و گلوله قد علم کردند تا صدایشان شنیده شود و رای شان شمرده شود. آنها از ما نمی خواهند تسلیح شان کنیم یا به کمک شان بشتابیم جز اینکه علنا همبستگی خود را با آنان اعلام کنیم و علنا ستمگرانی که آنها را سرکوب می کنند محکوم کرده و مردود بشماریم. ما وظیفه ای اخلاقی در این راستا بر عهده داریم.»

«در میان ما در آمریکا هستند کسانی که هشدار می دهند حمایت قوی ما از ایرانیان این بهانه را بدست رژیم بیرحم بر سر قدرت می دهد تا به مردم بگویند آمریکا در پشت ناآرامی هاست. اما، رژیم فارغ از این که ما چه بگوییم یا چه کنیم این تهمت را می زند. آیا آنها واقعا فکر می کنند ایرانیان نمی دانند چرا تظاهرات می کنند و کیست که آنها را سرکوب می کند؟ آیا آنها فکر می کنند ایرانیانی که رای شان دور انداخته شده، صدایشان مورد بی اعتنایی قرار گرفته، و زندگی شان تهدید شده، تصور می کنند آمریکا آنها را در این وضعیت قرار داده و «سی آی ای» موجب شده ندای شجاع و آرمانگرا از خودرو پیاده شود تا به تظاهرکنندگان بپیوندد و بلافاصله توسط عمال رژیم به قتل برسد؟»

«ایرانیان حقیقت را می دانند. آنها می دانند کیست که آنها را سرکوب می کند و چرا. حکومتی که بدون اجماع حکمرانی می کند؛ حکومتی که آنها را کتک زده و به زندان می افکند، و برای حفظ قدرت زندگی شان را تهدید می کند؛ نه حکومتی که در برابر یک دشمن خارجی خیالی مقاومت می کند.»

«این ایرانیان مصمم و شجاع احمق نیستند. آنها در سوی درست حقیقت ایستاده اند و بدبینانی میان ما که چنین نمی پندارند در سوی غلط تاریخ ایستاده اند. آزادی و عدالت روزی در دستان آنها خواهد بود. بیایید امیدوار باشیم ایرانیان دلیلی داشته باشند تا به خاطر بیاورند چه کسی در راه تلاش شان برای آزادی دوستشان بود.»

Advertisements