حمله به خوابگاه دانشگاه امیرکبیر

به گزارش «خبرنامه امیرکبیر»، نیروهای لباس شخصی در ساعت ۳۰/ ۲۰ شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیر به خوابگاه گلشن در خیابان به‌آفرین حمله کردند و با ورود به خوابگاه، تعدادی از دانشجویان و نگهبانان خوابگاه را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

بنابر این گزارش، نیروهای لباس شخصی بخش‌هایی از ساختمان و امکانات خوابگاه را نیز تخریب کردند. در این حمله مهاجمان از گاز اشک‌آور استفاده کرده و به سالن مطالعه، حمام، نمازخانه و طبقات مختلف خوابگاه گلشن حمله بردند. از وضعیت چند تن از دانشجویان این خوابگاه پس از این حملات اطلاعی در دسترس نیست.

Advertisements