سایت وابسته به دبیرکل تشکل رهپویان انقلاب از تلاشهای سیاسی مجلس برای تعیین وزرای کارآمد تر در کابینه بعدی ابراز نگرانی کرد.

سایت جهان نیوز که نگرانی خودرا در قالب عبارت»تلاش پدر خوانده ها برای رویارویی با دولت» برملا کرده،نوشته است:

زمزمه های سنگ اندازی و کارشکنی برخی موثرین مجلس بر سر راه برنامه ها و عملکرد دولت دهم با ابزار قرار دادن جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. به گونه ای که برخی شخصیت های موسوم به پدر خوانده مجلس در اولین گام خود دست به بررسی طرحی مبنی بر اصلاح ردیف های بودجه سال 88 زدند که با استناد به آن و بر خلاف قانون و با گذشت چهار ماه از آغاز سال بودجه ای به تغییر در ردیف های بودجه 88 دست خواهند زد.

سایت مزبور افزوده است:با این حال معلوم نیست در صورت بروز نشانه های پیش بینی شده از کارشکنی پدرخوانده ها در موعد معرفی کابینه، این افراد که سمت ها و مسئولیتهای متعددی را پشت سرگذارده اند بعد از دوران سالاری و تاثیرگذاری خود در مجلس، به کدام ارگان و با چه سمت و جایگاهی خواهند رفت که در آن مورد غضب مردم واقع نشوند. چرا که این بار به رویارویی با کابینه هفتاد میلیونی و مدافعان 24 میلیونی ؟؟؟؟؟؟ پرداخته اند.

سایت وابسته به علیرضا زاکانی نهایت نگرانی خودرا با این پیش بینی به پایان برده که ممکن است دولت اقدامی را انجام دهد که موجب خشم مجلس شودو دولت نتواند دراخذ  رای اعتماد برای  کابینه موفق شود.

علیرضا زاکانی دبیر کل تشکل جدیدالتاسیس رهپویان انقلاب از افرادی است که توسط نمایندگان رایحه خوش خدمت برای وزارت آموزش عالی نامزد شده که با توجه به سخنان اخیر دکتر احمدی نژاد برای هرچه کارآمد تر کردن دولت ممکن است اقبالی برای راه یابی به کابینه پیدا نکند.

منبع

Advertisements