نامه ی فدائیان خلق ایران (اکثریت) به رئیس جمهور روسیه:

در سیاست خود در قبال ایران تجدیدنظر کنید!

آقای دیمیتری مدودف
رئیس جمهوری فدراسیون روسیه
عالیجناب،
همان گونه که اطلاع دارید، میلیونها تن از شهروندان ایرانی به نتایج اعلام شده انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران معترضند و دولت محمود احمدی نژاد را مشروع نمی دانند. همچنین مطمئنیم که شما در جریان رویدادهای پس از ۱۲ ژوئن در ایران قرار دارید و می دانید که مأموران حکومت ایران با حمله به تظاهرات مسالمت آمیز در تهران و سایر شهرها، ده ها تن را به قتل رسانده، صدها تن را مجروح و هزاران نفر را بازداشت کرده اند.
در همان روزهای اوج تظاهرات در ایران، مسکو پذیرای محمود احمدی نژاد بود. شما با او دیدار کردید و از نخستین دولتمردان خارجی بودید که حتی پیش از پایان روند قانونی رسیدگی به شکایات انتخاباتی در ایران، به احمدی نژاد تبریک گفتید. متاسفانه شما تاکنون کلمه ای در تقبیح کشتار، ضرب و شتم و دستگیری شهروندان ایرانی نگفته‏اید.
از نظر بسیاری از ایرانیان، سیاست کنونی دولت روسیه در قبال ایران، حمایت از یک دولت کودتایی است.
ما در زمینه حمایت از یک دولت کودتائی توجه شما را به یک رویداد مهم در تاریخ ایران و ذهنیت ایرانیان نسبت به آن را جلب می کنیم: کودتای ۱۹۵۳ و حمایت دولت وقت آمریکا از آن. دولت امریکا به کودتای ۱۹۵۳در ایران علیه دولت قانونی و دمکراتیک محمد مصدق یاری رساند و به مهمترین پشتیبان دولت برآمده از آن کودتا تبدیل شد. با آنکه بیشتر مردم ایران تا قبل از ۱۹۵۳ در مجموع ذهنیتی منفی نسبت به ایالات متحد نداشتند، رفتار نپذیرفتنی واشنگتن در قبال ایران در جریان و پس از کودتای ۱۹۵۳، نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران هنوز پس از افزون بر نیم قرن، بر ذهنیت مردم ایران نسبت به رفتار آمریکا سایه افکنده است. تصویر ناخوشایندی که آمریکا با نقش فعال در کودتای ۱۹۵۳ و حمایت از دولت کودتا در اذهان ایرانیان از خود به جای گذاشت، لطمه‏ای بزرگ نه تنها به فضای حاکم بر روابط ایران و آمریکا، بلکه همچنین به منافع درازمدت خود ایالات متحده وارد آورد. در آن زمان، واشنگتن مصالح درازمدت آمریکا را قربانی چیزی کرد که می پنداشت تأمین کننده منافع کوتاه مدت ایالات متحده است.
با توجه به آن تجربه تاریخی و ذهنیت مردم ایران، این سئوال مطرح است که کدام چشم انداز برای روسیه مطلوبتر است: حمایت از دولت نامشروع کودتایی که به شدت عقب مانده ترین ایدئولوژی بنیادگرایانه فرقه ای را تبلیغ می کند یا حمایت از سپردن سرنوشت ایران به مردم آن و برقراری نظم دمکراتیکی که به علت پاسخگویی در قبال مردم، در پی مناسبات حسنه با همه همسایگان ایران خواهد بود؟

آقای رئیس جمهور!
ما و شما می دانیم که دولت احمدی نژاد به علت فشار شدید افکار عمومی جهانی، به شدت نیازمند پشتیبانی روسیه است. برداشت ما این است که دولت شما در نوعی رقابت با دولت‏های غربی، روی هم پیمانی با حکومت فعلی ایران حساب باز کرده است. اما مطمئن باشید خودکامگی و استبداد در ایران حتی اگر شما هم با تمام قوا از آن حمایت کنید، آینده ای ندارد. شما با این نوع حمایت از هیأت حاکمه ایران، آینده مناسبات کشور خود با ایران را به خطر می افکنید. اینکه حتی سیاستمداران اصلاح طلب معتدل در درون جمهوری اسلامی ایران، روسیه را متهم به آموزش نیروهای سرکوبگر ایرانی می کنند، بازتاب تصویری است که رفتار تاکنونی مسکو در قبال دولت احمدی نژاد نزد ایرانیان ایجاد کرده است. شما هنوز می توانید این تصویر را اصلاح کنید، با تعدیل حمایت یکجانبه خود از احمدی نژاد و دولت او، با تغییر سمت سیاست خود حداقل به سوی نوعی بیطرفی، با طرح خواست پایان دادن به خشونت دولتی در تماسهایتان با رهبران ایران، با منطبق کردن سیاست روسیه بر همان مفادی که وزیر خارجه دولت شما طی بیانیه مشترک اخیر با کشورهای غربی بر آن صحه گذاشت.

آقای رئیس جمهور!
در کشور ما چالش سنگینی بین دولت برآمده از کودتای انتخاباتی و مردم جریان دارد. در پرتو این چالش جنبش اعتراضی نیرومندی شکل گرفته است که بی‏تردید صحنه سیاسی کشور را تغییر خواهد داد. آینده ایران از آن دولت کودتا نیست، بلکه به مردمی تعلق دارد که امروز برای آزادی و دمکراسی مبارزه می‏کنند. مردم ایران از دولت روسیه انتظار دارند که سمت تحولات سیاسی در کشور ما را مورد توجه قرار دهد و در سیاست خود در قبال ایران تجدید نظر نماید.

با احترام
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۱۱ ژوئیه 2009

منبع متن کامل نامه به زبان روسی هم در این آدرس موجود استش

۲۰۰۹

Advertisements