نه تنها پیرهن از چین بیاریم که اقلامی خفن از چین بیاریم/

برای رفع مشکل از جوانان در این فکریم زن از چین بیاریم!/

کفن پوشان راه محو فقریم ولی باید کفن از چین بیاریم/

دکانها مملو از پوشاک چینی است از این پس رختکن از چین بیاریم/

اگر آن چیز نیکو را لولو بُرد نکن شیون لَبَن از چین بیاریم/

چراغ مه شکن وقتی نداریم چراغ مه شکن از چین بیاریم!/

هزار و صد تومن لازم اگر شد هزار و صد تومن از چین بیاریم!/

ولی، شاید، اگر، داریم، اما یقینا، واقعا از چین بیاریم/

گلاب قمصر کاشان گران است بیا مُشک خُتن از چین بیاریم/

به هر صورت به سود ماست کلا اگر حتی لجن از چین بیاریم/

به جای رستم دستان و سهراب اساطیر کهن از چین بیاریم/

برای شاعران الفاظ کمیاب جُعَل، حِربا، زغن از چین بیاریم/

پر طاووس در دنیا گران است دماغ کرگدن از چین بیاریم/

اگر با زلزله تهران فرو ریخت دوباره یک پکن از چین بیاریم/

دموکراسی فراوان اولا هست نباشد ثانیا از چین بیاریم/

و آزادی که اصلا مشکلی نیست ترن پشت ترن از چین بیاریم/

دهنها خسته شد از نطقهامان یدک باید، دهن از چین بیاریم/

ترقه، فشفشه، باروت، موشک خطرناکه حسن! از چین بیاریم/

خلاصه جنس کشور گشته چینی فقط مانده وطن از چین بیاریم/

بیا تا دست یکدیگر بگیریم و سر تا پا بدن از چین بیاریم/

به هر صورت سیاست اینچنین است به ما هر چی بگن از چین بیاریم/

Advertisements