کیهان نوشت خبر موثق دارد که عده‌ای می‌خواهند نمازجمعه را به هم بریزند.
روزنامه کیهانی امروز در یادداشتی به نیروهای تحت امرش دستور داد با آنکه از هاشمی گلایه مند هستند اما نماز جمعه فردا این هفته را خالی نگذارند.
برادر حسین در این یادداشت در پیش بینی جالب می نویسد:»يك خبر كاملا موثق حاكي از آن است كه فردا عده اي قصد تحريك و نهايتا ايجاد درگيري در نماز جمعه- ولو درگيري لفظي- دارند. و حتي شنيده شده كه قرار است افرادي با ظاهر حزب اللهي زمينه اين تحريك و درگيري را فراهم آورند. بنابراين نمازگزاران جمعه بايد توجه داشته باشند كه به هيچ وجه فريب اين ترفند را نخورند و كساني را كه احتمالا شعارهاي تفرقه انگيز مي دهند، طرد كرده و از خود برانند. »
در ادمه این مطلب حسین شریعتمداری در قامت یک فرمانده ارشد شعارهای فردای افراد تحت امرش را نیز به آنها آموزش داده و از آنها خواسته است از همان شعارها استعمال کنند.
وی در پایان با نشاندن خود در جای مردن تهران از هاشمی می خواهد:»اما انتظار مردم از جناب هاشمي رفسنجاني آن است كه به عنوان خطيبي توانا در نماز جمعه فردا، با سخنان خود از قلوب مردم گلايه زدايي و از اذهان آنان رفع ابهام كنند و طمع دشمنان درباره ايشان را كه به يقين خام است، ناكام بگذارند.»

Advertisements