وزير مخابرات مي‌گه: از قطعی پیامک‌ها بی‌خبرم! وزیر دادگستری می‌گه: از بازداشت‌های اخیر بی‌خبرم! فرماندۀ نیروی انتظامی می‌گه: از برخورد لباس شخصی‌ها با مردم بی‌خبرم! رییس قوۀ قضاییه می‌گه: از اعدام‌های اخیر بی‌خبرم! دادستان تهران می‌گه: از محل بازداشت بازداشت شدگان اخیر بی‌خبرم! سخنگوی شورای نگهبان می‌گه: از تقلب‌های صورت گرفته در انتخابات بی‌خبرم! به نظر شما آقای خامنه‌ای کی اعلام می‌کنه که از خـدا بی‌خبرم؟ آیا شما میدونین؟

Advertisements