مانکن های مزون لباس گاتیونی ایتالیا هم در حمایت جنبش سبز ایران در شو لباسی که هفته گذشته در شهر رم برگزار شد نوار سبز به دست داشتند، طراح این مزون ماریوتو هم تی شرتی با نام ندا به تن داشت.

5373_1121641494361_1626788338_302963_4866564_n5373_1121641654365_1626788338_302967_7428357_n

Advertisements