مانکن های مزون لباس گاتیونی ایتالیا هم در حمایت جنبش سبز ایران در شو لباسی که هفته گذشته در شهر رم برگزار شد نوار سبز به دست داشتند، طراح این مزون ماریوتو هم تی شرتی با نام ندا به تن داشت.

5373_1121641494361_1626788338_302963_4866564_n5373_1121641654365_1626788338_302967_7428357_n