«قالیباف گفت: چگونه فردی چون مشایی با چنین تفکراتی در معاون اولی رییس جمهوری قرار می گیرد که ادعای دروغین ولایت پذیری اش گوش فلک را کر کرده.من صدای سخنرانی ایشان را دارم که آقای مشایی می گوید : اسلام ظرفیت اداره ی جامعه را ندارد! اینها اعتقادی به انقلاب ندارند»

رخداد: دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران در دیدار با برخی نمایندگان مجلس نسبت به انتصاب مشایی به عنوان معاون اولی دولت دهم واکنش نشان داد.

قالیباف در جلسه که بخش کوتاهی از آن اختصاصاً در سایت خبری رخداد، منتشر می شود می گوید: من تعجب می کنم چگونه وقتی کسی چون احمدی نژاد دم از ولایت پذیری می زند، اینگونه با حکم حکومتی رهبری مقابله می کند، چرا که اساساً احمدی نژاد اعتقادی به ولایت ندارد.

قالیباف گفت: چگونه فردی چون مشایی با چنین تفکراتی در معاون اولی رییس جمهوری قرار می گیرد که ادعای دروغین ولایت پذیری اش گوش فلک را کر کرده.

شهردار تهران در ادامه در مورد مشایی می گوید: من صدای سخنرانی ایشان را دارم که آقای مشایی می گوید : اسلام ظرفیت اداره ی جامعه را ندارد! اینها اعتقادی به انقلاب ندارند

به گزارش رخداد، قالیباف می افزاید: آقای مشایی خودش طرفدار منافقین بوده، حتی همسر آقای مشایی منافق است و سه سال در زندان بوده و مشایی نیز بازجوی همسرش در زندان بوده و در زندان با یکدیگر آشنا و زدواج کرده اند

(البته به ما ربطی نداره که رحیم مشایی کیه و سابقه اش چیه،الان برای ما خود رهبر هم منافقه چه برسه به معاون ملیجکش!! در ضمن همین آقای قالیباف هم آدم خوش سابقه ای نیست،که باید بیشتر درباره اش تحقیق و دقت کرد)

Advertisements